Plusstam

Wie zijn wij?
De Plusstam bestaat uit mensen van 24 jaar en ouder. Dit speltak komt niet overeen met een van de speltakken zoals ze binnen Scouting Nederland gebruikt worden. De reden dat Scouting Frederik Hendrik toch een Plusstam heeft is simpel; er waren te veel leden die na hun tijd bij de Stam niet wilden stoppen met het samen houden van bijeenkomsten. Door een nieuw speltak op te richten kan de Stam blijven zoals het altijd geweest is, en kunnen de oudere leden toch actief blijven bij onze groep. Los van het verschil in leeftijd van de leden werkt de Plusstam hetzelfde als de Stam. Ze draaien dus zelfstandig zonder begeleiding, en vormen uit de leden zelf een stamraad met een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Veel leden van de Plusstam zijn zelf actief als leiding bij een van de speltakken.

Uniform
Een donkerblauwe blouse met groepsdas. Het verschil tussen de Stam en Plusstam is te zien aan het speltakteken op het rechter borstzakje. Verder is het uniform hetzelfde.

Opkomst
Een keer per maand op zaterdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur.

Contributie
Deze bedraagt €12,00 euro per maand.